Situatii de Urgenta

ELABORARE DOCUMENTE

Având pregatirea necesara  ca si  CADRU TEHNIC PSI si  INSPECTOR PROTECTIE CIVILA va ofera si servicii în domeniul  Prevenirii si Stingerii Incendiilor si Situatiilor de Urgenta.

1. Prevenirea si stIngerea incendiilor
E. Propuneri pentru dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
F. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
G. Propuneri pentru dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
H. Propuneri pentru dispozitia e privind organizarea instruirii personalului;
I. Propuneri pentru dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
J. Propuneri pentru dispozitia masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
K. Intocmirea de tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica.
L. Alte documente necesare instruirii lucratorilor
2. Plan de interventie si fisa obiectivului
3. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren OMTCT/OMAI nr. 1995/1160 din 2005/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren
5. Identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase – art.28 Legea 481/2004, HGR 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice art. 6 si stabilirea si urmarirea indeplinirii masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila, L481 din 2004 art.28 lit.b.
6. Plan de evacuare in situatii de urgenta – O.M.A.I. 1184/2006 art. 9 pct. e

ASISTENTA DE SPECIALITATE

A. reactualizarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarâri si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
B. instructajul introductiv general si la locul de munca conform deciziei de instructaj;
C. elaborarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
D. propuneri pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
E. planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
F. analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
G. realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
H. planificarea interventiei salariatilor in caz de incendiu;
I. asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul.