Coordonare Santier

ELABORARE DOCUMENTE

  • Elaborarea planului general de securitate a santierului proiect si executie, stabilirea, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului si obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier ;
  • Coordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
  • Coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile impuse de HG 300/2006 într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate;
  • Adaptarea sau solicitarea sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
  • Organizarea cooperarii între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
  • Completarea registrului de coordonare;
  • Coordonarea activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
  • Efectuarea de vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
  • Avizarea planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora si inregistrarea acestora in registrul de coordonare a santierului.
  • Asigurarea activitatii de coordonare a santierului- minim 2 vizita pe santier/saptamana/luna si la sedintele de coordonare si la solicitarea expresa a beneficiarului