Activitati de Securitate Sanatate Munca si Protectia Muncii

Activitatile de prevenire si protectie desfasurate în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele:

SC CADUANA SAFETY SRL, este firma abilitata de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse – Certificat de abilitare nr. 0008035-13.09.2011, sa asigure Servicii de Prevenire si Protectie în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca (Protectia Muncii) la cele mai înalte standarde.
Experienta in domeniu  în activitatea de prevenire atata in domeniul SSM va ofera oportunitatea de a îmbunatatii calitatea activitatii unitatilor prin crearea unui climat de munca sanatos în securitate ( confort si siguranta pentru lucratorii dumneavoastra).

Serviciile oferite de firma noastra sunt:
A. Identificare pericole si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
B. Elaborarea planului de prevenire si protectie propus;
C. Elaborarea de Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru fiecare loc de munca;
D. Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, pentru locurile de munca: PERSONAL ADMINISTRATIV si SPALATOR AUTO

ASISTENTA DE SPECIALITATE

A. asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
B. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
C. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarii acesteia;
D. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
E. informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
F. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
G. colaborarea cu lucratorii desemnati si/sau reprezentantii lucratorilor, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.
H. urmarirea actualizarii planului de prevenire si protectie.
I. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
J. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini
K. intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie.